Onze Diensten

"Accurate service" - Wat kan u nog van ons verwachten?

- Opmaken medicatieschema

De ideale manier om zelf een overzicht te hebben over uw medicatie, maar ook om uw huisarts, specialist, apotheker perfect te informeren.

- Wekelijks klaarzetten van uw medicatie

Als u graag hulp krijgt bij het dagelijks innemen van uw medicatie, kunnen we blisters maken waarin alles  klaar zit voor een week. 

- Verhuur en verkoop...

van rolstoel, aerosol, rollator, krukken, ziekenhuisbed… en nog veel andere zaken. Bij aankoop komt het ziekenfonds voor een groot deel (of volledig) tussenbeide, als u daar recht op hebt.

- Goed opvolgen van bestellingen

Telefonisch of via SMS verwittigen, of klaarleggen in een kluisje zodat u het buiten de uren kan afhalen.

- Wetenschappelijke informatie...

Over uw voedingsgewoonten, over uw gezondheidsproblemen,  over uw bloedwaarden, over uw huidproblemen.